Skip to main content

Andre Steur, 3 november 2019

De laatste dag alweer van een voor Defensie belangrijke week. Met als hoogtepunt voor mij de aankomst van onze eerste operationele F-35 in Nederland. Een innovatieve en toekomstbestendige force multiplier voor al onze eenheden. Meer er is meer.

Een winnaar

Meer dan al het andere hebben we hier te maken met een capaciteit die onze eenheden in staat stelt te winnen onder alle omstandigheden. Een belangrijk gegeven in een wereld waar een tweede plaats niet telt. Een wereld ook waarin de dreigingen steeds diffuser en talrijker worden. De focus van “Wars of choice” zal naar “Wars of necessity” moeten verschuiven om vrede en vrijheid te kunnen handhaven in de toekomst. Deterrence, informatie superioriteit, gereedheid, reactievermogen, voortzettingsvermogen, maar ook het vermogen om een harde klap uit te kunnen delen vormen dan belangrijke ingrediënten.

Een belangrijke joint enabler in het Nationaal Plan voor de NAVO

En dan gaat het niet alleen over de prioriteit ‘een 3e Squadron F-35’s’ zoals in het plan opgetekend. De F-35 zal ook: Een cruciale rol spelen in ‘informatie gestuurd optreden’; een enabler vormen voor onze ‘SOF-eenheden’ om onder de hoogst mogelijke dreigingsomstandigheden (covert) te kunnen opereren; ‘vuurkracht op land en op zee’ leveren dan wel ondersteunen; een belangrijke sensor en shooter vormen in “Ballistic Missile Defence”. Met deze capaciteit wordt dus een bijdrage geleverd aan alle 5 prioriteiten in het Nationaal Plan voor de NAVO. Een plan dat een eerste stapje vormt richting de 2% die we met elkaar hebben afgesproken binnen de NAVO.

Een DIS-project avant la lettre

Hoewel de Defensie Industrie Strategie nog niet bestond tijdens de ontwikkeling van het toestel, is het F-35 project een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is als Defensie, Industrie en Kennisinstituten de handen ineen slaan. Het allerbeste toestel de komende decennia voor onze vrede en veiligheid, een orderportefeuille voor het NL bedrijfsleven oplopend to 9 miljard Euro en nog zo’n 20 miljard Euro aan onderhoudscontracten en veel, heel veel hoogwaardige kennis voor onze kenniseconomie. Ook nog eens een moneymaker voor de Nederlandse staatskas dus. Zeker nu de kosten van het toestel, zoals voorspeld, steeds verder afnemen.

Een banengenerator op het hoogste niveau

Daarnaast levert het project de komende decennia duizenden banen op. Hoogwaardige en hoogtechnologische banen in Nederland, voor Nederlanders. Omdat we daar gewoon verdomd goed in zijn. Of het nu de bouw van componenten, bekabeling, onderhoud, warehousing of logistiek betreft, Nederland is een betrouwbare partner binnen de Enterprise en we zijn steeds weer in staat om ‘best value’ te leveren. Iets om trots op te zijn en te koesteren.

Het meest Europese project ooit

En ook al willen sommige Eurofielen het niet horen. Zonder twijfel het meest Europese defensie project ooit. Niet alleen voor wat betreft ontwikkeling, test, productie en instandhouding, maar vooral straks tijdens de operaties met het toestel. Over enkele jaren al staan er 500 F-35’s in Europa, waarvan slechts 50 van de USA. Een grote 5th Generation Fighter Force, met hetzelfde materieel, dezelfde doctrine, dezelfde procedures, dezelfde taal, dezelfde mindset… Volledig interoperabel… Onmiddellijk inzetbaar… Zonder opwerkperiodes… Als de bel gaat staan ze er klaar voor… Nederland, Denemarken, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Italië, België… En er zullen nog vele landen volgen… Een team, een taak.

Dat is win-win-win-win-win. Goed voor ons allemaal. Maar vooral voor onze mannen en vrouwen die iedere dag, waar ook ter wereld, van alle Krijgsmachtdelen, vechten voor vrede, vrijheid en veiligheid. Het beste materieel voor de beste mensen dus. Onze mensen.

Ook een traantje. Het einde van een toestel dat ons ruim 40 jaar lang zo trouw heeft gediend, de ‘mighty Viper’, komt nu snel dichterbij. Als het alleen aan haar looks lag, had ze van mij nog jaren mogen blijven. Maar het gaat natuurlijk vooral om het innerlijk 😢